Εμπορικό Σήμα

MOTORSTAR A.E

Αχελλώου 2
54628 Θεσσαλονίκη
ΑΦΜ: 058140404000
Τηλέφωνο: 2310510888 & 2310524888
Φαξ: 2310535921
e-mail: info@motorstar-gigilinis.gr